GHẾ 5 POSITION CHAIR

Liên hệ

Sản phẩm: R 21

R 21.

Product size: 72 x 61 x 113 cm
Carton size: 16 x 63 x 93 cm /1pc

Qty / 40 ": 710

Nguyên vật liệu: Gỗ Acacia, Eucalyptus
Màu sắc: Màu tự nhiên

Sản phẩm liên quan

Tư vấn 24/7

0903827175